«

»

Tem 29

Uludağ Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Uludağ Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1. Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programına Lisans kontenjanı için müracaat edenlerden Lisans, Yüksek Lisans kontenjanı için müracaat edenlerden Yüksek Lisans Belgesi. (Yabancı Uyruklu öğrenciler için YÖK’den alınan Denklik Belgesi.)

 

2. Dilekçe; İlgili Enstitü Müdürlüğünden ve/veya web sitesinden temin edilecek form dilekçe. (Başvuru Formu)

 

3. İzin Belgesi; 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolarda görevli personelin bağlı oldukları kurum amirinden alınacak Doktora/Yüksek Lisans yapmasında sakınca olmadığına ve lisansüstü derslerini takip ettiği günler resmi izinli sayılacağına dair belge. (Üniversitemiz personelinin başvurması halinde Rektörlükten alınan izin belgesi getirmesi gerekmektedir.)

 

4. Fotoğraf; İki (2) adet vesikalık fotoğraf.

 

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

6. Dekont (2 nüsha); başvuru ücreti 100 TL’nin Ziraat Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi’ndeki TR280001001799547769425006 IBAN numaralı hesaba yatırıldığını gösteren dekont.

 

 

7. Transkript; Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren onaylı belge.

 

8. ALES, TUS ve Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,

Başvuru koşulları ve Değerlendirme Ağırlığı için istenen puanlar için aşağıdaki tabloya bakınız.

Ölçüt Başvuru Koşulu Değerlendirme Ağırlığı
Yüksek Lisans Doktora
TUS Puanı   50 (ilgili puan türünde) %50
ALES Puanı (ALES Sınav sonuçları 3 yıl geçerlidir.) · 55 (ilgili puan türünde) · Konservatuvar/Müzik Anasanat dalı Yüksek Lisans Programları için ALES belgesi aranmaz. · Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT) geçerli olup puan şartı aranmamaktadır. · 55 (ilgili puan türünde) · Lisans eğitimine dayalı Doktora başvurularında ALES puanının ilgili puan türünde en az 70 olması gerekmektedir. · Sanatta Yeterlik Programları için ALES belgesi aranmaz. · Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT) geçerli olup puan şartı aranmamaktadır. %50
Yabancı Dil Sınavı ÜDS?50 KPDS?50 UÜDS?50 TOFEL IBT ?50 TOFEL CBT ?130 TOFEL PBT?450 ÜDS?55 KPDS?55 TOFEL IBT ?55 TOFEL CBT ?134 TOFEL PBT?453 %15
· Sosyal Bilimler Enstitüsü Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans ÜDS/KPDS ve UÜDS?50 · Sosyal Bilimler Enstitüsü Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik ÜDS/KPDS % 25
· Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi yüksek lisans programına başvuran öğrencilerin yabancı dil başarı notu en az 80 olması gerekmektedir. · Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; yüksek lisans programları için Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç), Yüksek Lisans ve Doktora için; İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucunun en az 55 olması, ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi gerekmektedir (Türkiye’de eğitim görenler hariç). · Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. ( http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang.tr_TR/ )  
Lisans/Y.Lisans Not Ortalaması · Diğer Programlar %15
· Konservatuvar Müzik ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı (Yüksek Lisans En az 100/70 – Sanatta Yeterlik En az 100/75) %25
· Yabancı Uyruklu Öğrenciler % 25
Mülakat Notu · Diğer programlar %20
· Konservatuvar Müzik ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı (Yüksek Lisans En az 100/70 – Sanatta Yeterlik En az 100/70) %50
· Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans Öğrencileri % 25
  TEZLİ/TEZSİZYÜKSEK LİSANS/DOKTORA
BAŞVURU TARİHİ 18-29 Temmuz 2011
MÜLAKAT 09-10 Ağustos 2011
KESİN KAYIT TARİHİ 11-17 Ağustos 2011

MÜLAKAT SAATİ VE YERİ İLGİLİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNCE İLAN EDİLECEKTİR.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı FEN, SAĞLIK, SOSYAL ve EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİNE 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ yarıyılında aşağıda belirtilen programlardaki Anabilim ve Bilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri alınacaktır.

ENSTİTÜSÜ/PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DOKTORA AÇIKLAMA ALES PUAN TÜRÜ
KONTENJAN AÇIKLAMA KONTENJAN
LİSANS MEZUNU Y.L. MEZUNU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ            
Biyoloji 25   1 9   SAY
-Genel Biyoloji 6   1 2  
-Moleküler Biyoloji 3   1  
-Zooloji 5   2  
-Botanik 9   3  
-Hidrobiyoloji 2   1  
Fizik 9   4   SAY
-Nükleer Fizik 2   1  
-Katıhal Fiziği 3   2  
-Yüksek Enerji Fiziği 2   1  
-Atom ve Molekül Fiziği 1    
-Genel Fizik 1    
Kimya 6     SAY
-Anorganik Kimya 3    
-Fizikokimya 2    
-Analitik Kimya 1    
Matematik 8   2   SAY
-Geometri 2    
-Analiz ve Fonk. Teorisi 6   2  
Çevre Mühendisliği 12     SAY
-Çevre Teknolojisi 5    
-Çevre Bilimleri 7    
Çevre Mühendisliği (Tezsiz-İ.Ö.) 10     SAY
-Çevre Teknolojisi 5    
-Çevre Bilimleri 5    
Elektronik Mühendisliği 6+1(YU)     SAY
Endüstri Mühendisliği 12   6   SAY
-Endüstri Mühendisliği 11   3  
-Yöneylem Araştırması 1   3  
Endüstri Mühendisliği           SAY
-Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz-İ.Ö.) 24    
İnşaat Mühendisliği 12     SAY
-Yapı 6    
-Mekanik 3    
-Hidrolik 3    
Makine Mühendisliği 22   10   SAY
-Enerji 4 (9) 1 (9)
-Konstrüsiyon ve İmalat 7 (10) 4 (10)
-Makine Teorisi ve Dinamiği 3 (11) 2 (11)
-Mekanik 3 (10) 1 (10)
-Termodinamik 5 (9) 2 (9)
Mimarlık 19 (12) 1   SAY
-Bina Bilgisi 7    
-Yapı Bilgisi 9   1  
-Restorasyon Bilgisi 3    
Mimarlık (Tezsiz-İ.Ö.) 8     SAY
-Bina Bilgisi 5    
-Yapı Bilgisi 3    
Otomotiv Mühendisliği 6 (13)       SAY
-Taşıt Tasarımı 4        
-Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri 2        
             
             
ENSTİTÜSÜ/PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DOKTORA AÇIKLAMA ALES PUAN TÜRÜ
KONTENJAN AÇIKLAMA KONTENJAN
LİSANS MEZUNU Y.L. MEZUNU
Otomotiv Mühendisliği (Tezsiz-İ.Ö.) 20 (14)   SAY
-Taşıt Tasarımı 15    
-Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri 5    
Tekstil Mühendisliği 8   8   SAY
-Tekstil Teknolojisi 7   5  
-Tekstil Bilimleri 1   3  
Bahçe Bitkileri 9+1 (YU)   5   SAY
Bitki Koruma 4     2   SAY
-Entomoloji 3     2  
-Fitopatoloji 1      
Biyosistem Mühendisliği 16 (1) 5 (1) SAY
-Arazi ve Su Kaynakları 6 (2) 1 (6)
-Tarımsal Enerji Sistemleri 5 (3) 2 (7)
Tarımsal Makine Sistemleri 2 (4) 1 (7)
Tarımsal Yapılar 3 (5) 1 (8)
Tarımsal Yapılar ve Sulama 9 (2) 2 (6)  
Tarım Makinaları 7 (3) 3 (7)  
Gıda Mühendisliği 5   3   SAY
-Gıda Teknolojisi 5   3  
Tarla Bitkileri 9   6   SAY
-Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 9 6  
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 2   2   SAY
Zootekni 3   1   SAY
-Hayvan Yetiştirme 2    
-Biyometri ve Genetik 1   1  
             
ENSTİTÜSÜ/PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DOKTORA AÇIKLAMA ALES PUAN TÜRÜ
KONTENJAN AÇIKLAMA KONTENJAN
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ          
TIP FAKÜLTESİ          
Anatomi     3 (15) SAY
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 6 (16) 5 (17) SAY
Fizyoloji 2 (18) 4 (18) SAY
Fizyoloji     2 (19) SAY
Histoloji ve Embriyoloji 2 (20) 2 (21) SAY
Radyasyon Onkolojisi (Tıbbi Radyofizik) 3 (22)     SAY
Tıbbi Biyoloji 3 (23)      
VETERİNER FAKÜLTESİ          
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 1 (24) 2 (25) SAY
Cerrahi     9 (26) SAY
Doğum ve Jinekoloji     6 (25) SAY
Dölerme ve Sun’i Tohumlama     6 (25) SAY
Fizyoloji 1 (27)     SAY
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları     3 (25) SAY
Histoloji ve Embriyoloji 3 (28)     SAY
İç Hastalıkları     2 (25) SAY
Parazitoloji     1 (25) SAY
Su Ürünleri     2 (29) SAY
Zooktekni     7 (25) SAY
             
ENSTİTÜSÜ/PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DOKTORA AÇIKLAMA ALES PUAN TÜRÜ
KONTENJAN AÇIKLAMA KONTENJAN
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ          
İşletme (İ.Ö.) 50 (30)     EA
İşletme 30+3(YU) 31 10+2 (YU) (32) EA
İktisat 20+2 (YU) (33) 6 (34) EA
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 10+1 (YU) (30) 5 (35) EA
Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları 10+1 (YU) (30)   EA
Kamu Yönetimi 14   7   EA
Maliye 11+1 (YU)   5   EA
Uluslararası İlişkiler 15+2(YU) (36) 6+2 (YU) (37) EA
ENSTİTÜSÜ/PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DOKTORA AÇIKLAMA ALES PUAN TÜRÜ
KONTENJAN AÇIKLAMA KONTENJAN
Ekonometri 17   9 (30) EA
Temel İslam Bilimleri 30+10 (YU)   15+5 (YU)   SÖZ
Felsefe ve Din Bilimleri 38+11 (YU)   22+4 (YU)   SÖZ
İslam Tarihi ve Sanatları 18+8 (YU)   11+4 (YU)   SÖZ
Tarih 4+1 (YU) (30) 2+1 (YU) (30) SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı 6 (38) 5 (39) SÖZ
Felsefe 3       EA
Sosyoloji 3 (40)     EA
Psikoloji 8 (41)     EA
Konservatuvar /Müzik        
Piyano 2 (42)    
Yaylı Çalgılar 2 (42) 2 (43)  
Kamu Hukuku 8 (44)     EA
             
ENSTİTÜSÜ/PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DOKTORA AÇIKLAMA ALES PUAN TÜRÜ
KONTENJAN AÇIKLAMA KONTENJAN
EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ          
Yabancı Diller eğitimi         SÖZ
Fransız Dili Eğitimi 5 (45)    
Eğitim Bilimleri         EA
Eğitim Programları ve Öğretimi 6 (46)    
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 8 (47)  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık   6 (48)
İlköğretim 15 (49) 10 (50) EA
Güzel Sanatlar Eğitimi         SÖZ-EA
Müzik Eğitimi 10      
Bilim Dalı Tezli Y.L.Kon. Açıklama
Yapı Bilgisi 6 Mimarlık Lisans derecesine sahip olmak
Yapı Bilgisi 2 Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak.
Yapı Bilgisi 1 İnşaat Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak.
Bina Bilgisi 7 Mimarlık Lisans derecesine sahip olmak
Restorasyon 3 Mimarlık Lisans derecesine sahip olmak

(YU) Yabancı Uyruklu

AÇIKLAMA:

Fen Bilimleri Enstitüsü

(1) Biyosistem Mühendisliği; Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına; YÖK’ten onay verilmesi halinde öğrenci alınacak, onaylanmadığı takdirde Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı ile Tarım Makinaları Anabilim Dalına öğrenci alınacaktır.

(2) Ziraat Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama), İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Harita Mühendisliği Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

(3) Ziraat Mühendisliği (Tarım Makinaları) ve Makine Mühendisliği Lisans dercesine sahip olanlar başvurabilir.

(4) Ziraat Mühendisliği (Tarım Makinaları,Tarımsal Yapılar ve Sulama) ve Makine Mühendisliği Lisans derecesine sahip olanlar

başvurabilir.

(5) Ziraat Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları), İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

(6) Ziraat Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında) ve İnşaat Mühendisliği (Hidrolik ve Su Kaynakları Bilim Dalında) ve Çevre Mühendisliği (Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalında) Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

(7) Ziraat Mühendisliği (Tarım Makinaları Anabilim Dalında) Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

(8) Ziraat Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında) ve İnşaat Mühendisliği (Yapı Bilim Dalında) Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

(9) Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı ve Termodinamik Bilim Dalında Yüksek Lisans için Makine Mühendisliği Lisans derecesine, Doktora için Makine Mühendisliği Programında Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

(10) Konstrüksiyon ve İmalat Bilim Dalı ve Mekanik Bilim Dalında; Yüksek Lisans için Makine Mühendisliği veya Teknik Eğitim

Fakültelerinin Makine Eğitimi Programlarından Lisans derecesine, Doktora için Makine Mühendisliği Programında Yüksek Lisans

derecesine sahip olanlar başvurabilir.

(11) Makine Teorisi ve Dinamiği Bilim Dalında; Yüksek Lisans için Makine Mühendisliği Lisans derecesine, Doktora için Makine

Mühendisliği Lisans derecesine ve Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği Programında Yüksek Lisans derecesine sahip

olanlar başvurabilir.

(12) Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına aşağıdaki koşullarda eğitimini tamamlayanlar

(13) Otomotiv Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına; Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

(14) Otomotiv Mühendisliği (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans Programına; Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

(15) Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları veya Tıp Fakültesi Anatomi Yüksek Lisans Programı mezunları

başvurabilir.

(16) 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış kişiler başvurabilir. Adayların kabulü halinde, mezun oldukları lisans programına göre Bilimsel Hazırlık Programına devam etmeleri gerekecektir.

(17) Tıp Fakültesi mezunları veya Farmakoloji Yüksek lisans mezunları başvurabilir.

(18) Tıp Fakültesi mezunları başvurabilir.

(19) Tıpta uzmanlık belgesine sahip olanlar başvurabilir.

(20) Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları başvurabilir.

(21) Tıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunları başvurabilir.

(22) Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği, Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü veya Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunları başvurabilir.

(23) Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyolojisi ve Genetik Bölümü mezunları başvurabilir.

(24) Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi Gıda Bölümü mezunları veya Gıda Mühendisliği mezunları başvurabilir.

(25) Veteriner Fakültesi mezunları başvurabilir.

(26) 1 adet doktora kontenjanına Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu Veteriner Hekimler başvurabilir. 8 adet kontenjana Veteriner Fakültesi mezunları başvurabilir.

(27) Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları başvurabilir.

(28) Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları veya Veteriner Fakültesi mezunları başvurabilir.

(29) Veteriner Fakültesi mezunları veya Su Ürünleri Hastalıkları alanında Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

(30) Farklı alan mezunları bir yıl Bilimsel hazırlık Programı alacaklardır. (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans, Çalışma

Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans, İşletme Tezsiz Yüksek Lisans, Ekonometri Doktora, Tarih Yüksek Lisans ve Doktora

öğrencileri)

(31) İşletme Lisans mezunu olanlar başvurabilir.

(32) İşletme Yüksek Lisans mezunu olanlar başvurabilir.

(33) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunu olanlar başvurabilir.

(34) İktisat yüksek lisans mezunu olanlar başvurabilir.

(35) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk yüksek lisans mezunu olanlar başvurabilir.

(36) Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Tarih, Kamu Yönetimi, Hukuk, Polis Akademisi, Harp Okulu lisans mezunu olanlar başvurabilir.

(37) Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Tarih, Kamu Yönetimi, Hukuk, Polis Akademisi, Harp Okulu yüksek lisans mezunu olanlar

başvurabilir.

(38) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olanlar başvurabilir.

(39) Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans mezunu olanlar başvurabilir.

(40) Sosyoloji Yüksek Lisans için Sosyoloji lisans mezunu olanlar başvurabilir.

(41) Psikoloji lisans mezunu olan başvurabilir.

(42) Devlet Konservatuvarı ile Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.

(43) Devlet Konservatuvarı ile Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin (Yaylı Çalgılar Dalına yönelik) ilgili bölüm yada Anasanat Dalı Yüksek Lisans mezunu olanlar başvurabilir.

(44) Hukuk Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

(45) Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalından veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fransız Dili Edebiyatı ve Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olanlar başvurabilir.

(46) Eğitim Fakültesi (Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim veya diğer Eğitim Fakülteleri) mezunu olanlar başvurabilir.

(47) Eğitim Fakültelerinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji Bölümü mezunu olanlar başvurabilir.

(48) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.

(49) Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü, Ortaöğretim Alan Öğretmenliğinin Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya, Tarih ve Coğrafya Programları veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Tarih ve Cografya Bölümlerinin birinden mezun olanlar başvurabilir.

(50) Sosyal Bilimler Enstitüsü veya Eğitim Bilimleri Enstitülerinin İlköğretim Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir

Gelen Aramalar: uüds sonuçları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>