«

»

Oca 21

2010 İdari Yargı Hakimliği Yazılı Sınavını Kazananlar

21 KASIM 2010 TARĐHĐNDE YAPILAN ĐDARÎ YARGI HÂKĐM ADAYLIĞI

YAZILI YARISMA SINAVI SONUCU
GÜNÜ
MÜLAKAT
SAATĐ
1 ERSĐN ÖĞÜTALAN 94,500 24.01.2011 09:00
2 MEHMET GALĐP AKSOY 94,300 24.01.2011 09:00
3 EDEBALĐ KILIÇASLAN 93,400 24.01.2011 09:00
4 MUHSĐN ERTUĞRUL SERDAN 93,200 24.01.2011 09:00
5 DEMET BURCU ÜNAL 92,600 24.01.2011 09:00
6 CABĐR DALCAN 92,400 24.01.2011 09:00
7 ORHAN ÖZDEMĐR 92,400 24.01.2011 09:00
8 MÜCAHĐT OCAKHANOĞLU 92,100 24.01.2011 09:00
9 SEYHMUS YILMA 92,100 24.01.2011 09:00
10 BURAK ATASOY 92,100 24.01.2011 09:00
11 ÖMER MENCĐK 91,900 24.01.2011 09:00
12 UĞUR ERDOĞU 91,900 24.01.2011 09:00
13 ELĐF ÜZÜMCÜ 91,600 24.01.2011 09:00
14 HAMZA AKKAYA 91,500 24.01.2011 09:00
15 MUSTAFA SAFA SEBA 91,400 24.01.2011 09:00
16 ĐSMAĐL EMRE GÜRZ 91,300 24.01.2011 09:00
17 SAMET ALTINDAĞ 91,100 24.01.2011 09:00
18 ESRA TOKAT 91,100 24.01.2011 09:00
19 SÜREYYA BASLI 91,100 24.01.2011 09:00
20 CAHĐDE CANAN TURAN 91,100 24.01.2011 09:00
21 MUSTAFA SARIKAYA 91,000 24.01.2011 09:00
22 ĐBRAHĐM CEYLAN 90,800 24.01.2011 09:00
23 GÜLSAH GÖKMEN 90,500 24.01.2011 09:00
24 UĞUR DURSUN 90,500 24.01.2011 09:00
25 BAHATTĐN ARIKAN 90,300 24.01.2011 09:00
26 FEYYAZ KETENOĞLU 90,300 24.01.2011 09:00
27 HASAN GÖK 90,300 24.01.2011 09:00
28 MUSTAFA BEYDĐLĐ 90,200 24.01.2011 09:00
29 SELAHATTĐN KAYAALP 90,200 24.01.2011 09:00
30 HÜSEYĐN KANTAR 90,200 24.01.2011 09:00
31 BĐLAL KIRIS 90,200 24.01.2011 09:00
32 HÜSNĐYE KÖMÜRCÜ 90,000 24.01.2011 09:00
33 TOLGA MAHMAT 90,000 24.01.2011 09:00
34 YAKUP KILIÇ 90,000 24.01.2011 09:00
35 KÜBRA AKBAS 89,900 24.01.2011 09:00
36 FEYZULLAH ERTAN 89,800 24.01.2011 09:00
37 ADĐL SAHĐN 89,800 24.01.2011 09:00
38 MEHMET BAĞCI 89,800 24.01.2011 09:00
39 ĐSMAĐL SAHĐN 89,700 24.01.2011 09:00
40 YASIN GĐZEM ERDOĞAN 89,700 24.01.2011 09:00
41 NĐZAMĐ SEVĐNDĐ 89,700 24.01.2011 09:00
42 DENĐZ ERTEKĐN 89,500 24.01.2011 09:00
43 YASEMĐN KUNDAKCI 89,500 24.01.2011 09:00
44 AYSEN SAHĐNCĐ 89,500 24.01.2011 09:00
45 ELYAS TÜRKYILMAZ 89,500 24.01.2011 09:00
46 SĐNAN SAKĐN 89,500 24.01.2011 09:00
47 DERYA ISIK 89,500 24.01.2011 09:00
48 EBRU BĐLGĐN 89,400 24.01.2011 09:00
49 KAMURAN BEDĐRHAN 89,400 24.01.2011 09:00
50 HALĐT MOL 89,400 24.01.2011 09:00
51 GÜLDEN YAVUZ ÖNÇIRAK 89,300 25.01.2011 09:00
52 YELĐZ ÜNAL 89,300 25.01.2011 09:00
53 SAFA SĐNAN ORHAN 89,300 25.01.2011 09:00
54 AKĐF BUĞDAY 89,300 25.01.2011 09:00
55 NURAY ARDIÇ 89,200 25.01.2011 09:00
56 MĐNE KARASOY 89,200 25.01.2011 09:00
57 ABDULVAHĐT ÇINAR 89,200 25.01.2011 09:00
58 GÜNGÖR NURCAN KALPAK 89,200 25.01.2011 09:00
59 RESAT KARA 89,200 25.01.2011 09:00
60 ÖMER FARUK SAYAR 89,100 25.01.2011 09:00
61 ABDULKADĐR AKÇAKOCA 89,000 25.01.2011 09:00
62 YUSUF TUĞCU 89,000 25.01.2011 09:00
63 MUSTAFA KÖÇEK 88,900 25.01.2011 09:00
64 HAMZA BADILLI 88,800 25.01.2011 09:00
65 ENDER TURUS 88,700 25.01.2011 09:00
66 RAMAZAN ÖZDEMĐR 88,700 25.01.2011 09:00
67 HALĐL ĐBRAHĐM YILDIZ 88,700 25.01.2011 09:00
68 ALĐ KESKĐN 88,700 25.01.2011 09:00
69 SERKAN BASARAN 88,700 25.01.2011 09:00
70 DUYGU ÖNDER 88,600 25.01.2011 09:00
71 SELĐM KOPARAN 88,600 25.01.2011 09:00
72 AHMET ÖZKAN 88,600 25.01.2011 09:00
73 ÜMMÜHANĐ KARAKUS 88,500 25.01.2011 09:00
74 MEHMET EMĐN URAL 88,500 25.01.2011 09:00
75 HAKAN DUTUCU 88,500 25.01.2011 09:00
76 EMĐNE GÜNAYDIN 88,500 25.01.2011 09:00
77 OSMAN AYDOĞAN 88,400 25.01.2011 09:00
78 BĐLGE DEVELĐ 88,400 25.01.2011 09:00
79 HALĐL ÇAKIR 88,400 25.01.2011 09:00
80 ENES YILDIZ 88,400 25.01.2011 09:00
81 MUSTAFA OĞUZHAN BÖLÜKBASI 88,400 25.01.2011 09:00
82 GÜNAY BAYGÜVEN 88,300 25.01.2011 09:00
83 ADEM ÖZKAN 88,200 25.01.2011 09:00
84 ÇAĞLAR ELGÜL 88,200 25.01.2011 09:00
85 SELMA GÜNER 88,200 25.01.2011 09:00
86 MUZAFFER ÇINAR 88,200 25.01.2011 09:00
87 ERDEM ERBEY SENYURT 88,200 25.01.2011 09:00
88 ÜZEYĐR AHISHALI 88,200 25.01.2011 09:00
89 TUĞBA KARACA 88,000 25.01.2011 09:00
90 MURAT AKSAKAL 88,000 25.01.2011 09:00
91 MEHMET BATUK 88,000 25.01.2011 09:00
92 CEMAL YÜKSEK 87,900 25.01.2011 09:00
93 BERKAN AYTURAN 87,900 25.01.2011 09:00
94 GÜNGÖR GÖZEL 87,900 25.01.2011 09:00
95 MESUT TUNA KOLA 87,900 25.01.2011 09:00
96 OSMAN BORA 87,900 25.01.2011 09:00
97 ASLIHAN YAZICI 87,900 25.01.2011 09:00
98 MÜCAHĐDE KÖSE KAYISKAN 87,900 25.01.2011 09:00
99 GÜLTEKĐN ÇETĐN 87,800 25.01.2011 09:00
100 GÜLER ELMAS SAVAS 87,700 25.01.2011 09:00
101 GÜLSĐNEM ÇAKIR 87,700 25.01.2011 09:00
NOT: MÜLÂKAT YUKARIDA BELĐRTĐLEN GÜN VE SAATTE ADALET
BAKANLIĞI ANA BĐNA BAKANLIKLAR/ANKARA ADRESĐNDE
YAPILACAKTIR.
Yazılı sınavı kazanan adayların asağıda belirtilen belgeleri 24/12/2010 tarihine
kadar Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Sube Müdürlüğüne
getirmeleri veya masrafını ödemek sartıyla mahalli Cumhuriyet bassavcılığı ya da bölge
idare mahkemesi baskanlıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla
göndermeleri gerekmektedir:
1- Hukuk fakültesinden mezun olduğunu, varsa doktora yaptığını gösteren
diplomasının asılları veya noterden onanmıs örnekleri, diplomaların düzenlenmemis
olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değistirilmek üzere bitirme belgesi,
öğrenimini yabancı ülkelerde ki bir hukuk fakültesinde yapmıs olanların, diploma asılları
veya noterden onanmıs örnekleri ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına
göre eksik kalan derslerden sınava girip basarılı olduğuna dair verilecek belge; hukuk
fakültesi mezunu olanlar dısından alınacak adaylar bakımından ise hukuk veya hukuk
bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve
maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumundan mezun olduğunu, varsa
doktora yaptığını gösteren diplomasının asılları veya noterden onanmıs örnekleri,
diplomaların düzenlenmemis olması halinde daha sonra diploma ve örnekleri ile
değistirilmek üzere bitirme belgesi, öğrenimini yabancı öğretim kurumlarında belirtilen
alanlarda yapmıs olanların diploma asılları veya noterden onanmıs örnekleri ile birlikte
denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek belge,
2- Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına
engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alısılmısın dısında çevrenin
yadırgayacağı sekilde konusma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi
özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam tesekküllü bir Devlet hastanesinden
alınacak sağlık kurulu raporu,
3- Askerlik yaptığına, halen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilisiği
olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmis olduğuna dair belge,
4- Baska kurum ve kurulusa karsı mecburî hizmetle yükümlü bulunup
bulunmadığına dair dilekçe seklinde bildirim,
5- 2 adet 6×9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluslarında Çalısan Personelin Kılık
ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun, bası açık, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmis fotoğraf,
6- Mal bildirim belgesi,
7- Sınav sonuç belgesi,
8- Arsiv arastırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını tasıyan
Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması Formu (2 adet)
9- Cumhuriyet Bassavcılığından veya Adlî Sicil ve Đstatistik Genel
Müdürlüğünden alınacak resmi kurum sorgulu iki adet adlî sicil kaydı.
10- Nüfus Aile Kayıt Tablosu (1 adet).
11- Atanmak istediği staj merkezine iliskin dilekçe seklinde bildirim.

Gelen Aramalar: idari yargı hakimliği kazananlar listesi,idari yargı hakimliğini kazananlar,2011 idari yargı hakimliği kazananlar listesi,2010 idari yargi hakimliği sinavini kazananlar,idari yargı hakimliği 2011 kazananlar listesi,idari yargı hakimliği kazananlar,2011 idari hakimlik sınavını kazananlar,idari yargı hakimliği kazananlar 2011,2010 idari yargı hakimliği kazananlar,idari hakimlik 2011 kazananlar listesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>