«

»

Ağu 09

TÜBİTAK, Araştırma Projesi İçin Araştırmacı ve Bursiyer Alacak

, Araştırma Projesi İçin Araştırmacı ve Bursiyer Alacak

TÜBİTAK , ” Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Süreci ve Bölgesel Bütünleşmeler: İktisadi ve Ekonomik Etkileri, Olası Senaryolar, Bilimsel Analizler ve Değerlendirmeler” isimli araştırma projesinde, proje ekibinde görev almak isteyen “Araştırmacı” ve “Bursiyer” adayları aranmaktadır.

TÜBİTAK araştırma projesinde*, proje ekibinde görev almak isteyen “Araştırmacı” ve “Bursiyer” adayları aranmaktadır.

Araştırma projesi başlığı/konusu: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Süreci ve Bölgesel Bütünleşmeler: İktisadi ve Ekonomik Etkileri, Olası Senaryolar, Bilimsel Analizler ve Değerlendirmeler

Anahtar Kelimeler: Türkiye ve AB, AB’ye üyelik süreci, bölgesel bütünleşmeler, Küresel Ticaret Analizi Projesi (GTAP), Hesaplanabilir Genel Denge (CGE) modeli, optimizasyon, simülasyon, cebirsel modelleme (GAMS), genel denge çözümleyicisi (MPSGE), GEMPACK
Araştırma projesi, içeriği ve kapsamı itibariyle disiplinler arası bir niteliğe sahip olup;

·         Literatür taraması,

·         İstatistik çalışması, verilerin analizi ve yorumlanması,

·         GTAP (Global Trade Analysis Project) veritabanı kullanımı,

·         GTAP ile senaryo oluşturma ve simülasyon,

·         Sayısal modelleme,

·         GEMPACK yazılımı kullanımı,

·         GAMS (General Algebraic Modeling System) veya diğer yazılımlar ile optimizasyon,

·         Sosyal Bilimler ve Mühendislik (İktisat, İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Matematik, Lojistik, Mühendislik, vb ilgili alanları kapsamaktadır)

Yukarıda sözü edilen gerekliliklerden en az birinde, kendi kurumunda yapacağı özgün çalışmaları ile projeye katkı sağlayabilecek adayların, katkılarının proje konusu dahilinde ne şekilde olabileceğini belirten kısa bir ön yazı ve özgeçmişleri (ve yabancı dil seviyesi, varsa KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS, vb puanı) ile birlikte, değerlendirilmek üzere aşağıdaki eposta adresine göndermeleri rica olunur. Son başvuru tarihi: 30 Ağustos 2011

Bursiyer adayları        :

Projede yer alacak bursiyerlerin lisansüstü eğitim alanlarının veya tez konularının proje konusu ile ilgili olması gerekmektedir. Bursiyerler aynı anda birden fazla projede yer alamazlar. TÜBİTAK-BİDEB bursiyerlerine, BİDEB’den burs almaya devam ettikleri sürece,  proje kapsamında burs ödemesi yapılmaz.

Burs miktarı üst sınırları

Bursiyer ücret karşılığı çalışmıyor ise

 

Yüksek Lisans Öğrencisi  1,500 TL/ay

Doktora Öğrencisi 1,800 TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı 2,250 TL/ay

Bursiyer ücretli çalışıyor ise

Yüksek Lisans Öğrencisi 400 TL/ay

Doktora Öğrencisi 500 TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı-

Proje ekibinde yer alacak araştırmacının;

·         Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)

·         Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
Araştırmacı ücret miktarı üst sınırı

Araştırmacı adayları   : Araştırmacı 750 TL/ay

*: TÜBİTAK tarafından proje önerisinin kabul alması ile birlikte, proje önümüzdeki yılın (2012) ilk ayları itibariyle başlayacaktır. Projenin toplam süresi 24 aydır.

İletişim:

Türkay YILDIZ, Ph.D.

Eposta:turkayyildiz@iyte.edu.tr

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>