«

»

Ağu 18

Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman Ve Uzman Alımı

, ,

Anadolu Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere Öğretim Görevlisi,  Araştırma Görevlisi, Okutman Ve Uzman alınacaktır. Son başvuru tarihi: 07 Eylül 2011

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

 

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (mezun olunan alanda) ALES’ten en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan ((*)Yabancı dille öğretim yapan birimlerde adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. (**) Dil alanında eğitim veren birimlerde 80 puan şartı aranacaktır.) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

ÖZEL ŞARTLAR

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak; lisans mezunu olarak başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az alanında on yıl tecrübeli olmak.

b)Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuvarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak. (yüksek lisans tecrübeden sayılıyor.)

MUAFİYET

1- a)Doktorasını tamamlamış olanlar,

b)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar, yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ten,

2-Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

 

 

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu. (Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.)

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

6. ALES Belgesi.

7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9. Lisans Transkripti. (onaylı)

10. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

11. Alanlarında tecrübe belgesi.

 

BAŞVURU YERİ:

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na (internet üzerinden doldurulan başvuru formu ve ekleriyle birlikte) şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

BAŞVURU ADRESİ: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı Tepebaşı/Eskişehir 335 05 80-1342

 

 

(**)Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı alanda yükseklisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 07 Eylül 2011
(*)Hava Trafik Kontrol Bölümü lisans mezunu olmak ve Sivil Havacılık Anabilim Dalında yükseklisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 07 Eylül 2011
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında yükseklisans yapmış olmak. En az 10 yıl akademik deneyime sahip olmak. Öğretim Görevlisi 1 07 Eylül 2011

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

a)657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (atama yapılacak program için öğrenci alınan alandan) ALES’ten en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan ((*)Yabancı dille öğretim yapan birimlerde adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. (**) Dil alanında eğitim veren birimlerde 80 puan şartı aranacaktır.) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

ÖZEL ŞARTLAR

a)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

MUAFİYET

1- a)Doktorasını tamamlamış olanlar,

b)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar, yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ten,

2-Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu. (Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.)

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

6. ALES Belgesi.

7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9. Lisans Transkripti (onaylı).

10. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

 

BAŞVURU YERİ:

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na (internet üzerinden doldurulan başvuru formu ve ekleriyle birlikte) şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

BAŞVURU ADRESİ: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı Tepebaşı/Eskişehir 335 05 80-1342

 

(*)İlgili Fakültelerin Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
(*)İlgili Fakültelerin Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
İlgili Fakültelerin Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
İlgili Fakültelerin Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
(*)İlgili Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
(*)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde yükseklisans tamamlamış olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
(*)İlgili Fakültelerin Basın ve Yayın veya Gazetecilik Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
İlgili Fakültelerin İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
Üstün Zekalılar Öğretmenliği Anabilim Dalı yükseklisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
İlgili Fakültelerin Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak veya Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalında Yükseklisans tamamlamış olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
Çok Engelliler Eğitimi Anabilim Dalında veya Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalında yükseklisans tamamlamış olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
(**)Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
İlgili Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
Hava Trafik Kontrol Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
Uçak Gövde-Motor Bakım Böl.veya Uçak Müh.veya Havacılık Müh.veya Hava ve Uzay Müh. Böl. lisans mezunu olmak ve Sivil Havacılık, Sivil Havacılık Yönetimi, Uçak ve Uzay Müh.,Havacılık ve Uzay Müh.AD yükseklisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümleri lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölümleri lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 07 Eylül 2011

 

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

 

 

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (mezun olunan alanda) ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

 

ÖZEL ŞARTLAR

Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

MUAFİYET

1- a)Doktorasını tamamlamış olanlar,

b)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ten,

2-Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu. (Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.)

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

6. ALES Belgesi.

7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9. Lisans Transkripti. (onaylı)

10. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

 

BAŞVURU YERİ:

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na (internet üzerinden doldurulan başvuru formu ve ekleriyle birlikte) şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

BAŞVURU ADRESİ: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı Tepebaşı/Eskişehir 335 05 80-1342

 

 

 

İlgili Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak. Okutman 6 07 Eylül 2011
İlgili Fakültelerin Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak. Okutman 2 07 Eylül 2011
İlgili Fakültelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak. Okutman 2 07 Eylül 2011

 

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (mezun olunan alanda) ALES’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan ((*)Yabancı dille öğretim yapan birimlerde adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lisans mezunu olmak.

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak. (yükseklisans tecrübeden sayılıyor.)

MUAFİYET

1- a)Doktorasını tamamlamış olanlar,

b)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ten,

2-Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu. (Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.)

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

6. ALES Belgesi.

7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9. Lisans Transkripti. (onaylı)

10. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

11. Alanlarında tecrübe belgesi.

 

BAŞVURU YERİ:

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na (internet üzerinden doldurulan başvuru formu ve ekleriyle birlikte) şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

BAŞVURU ADRESİ: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı Tepebaşı/Eskişehir 335 05 80-1342

 

 

 

 

(*)İlgili Fakültelerin Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak. Uzman 1 07 Eylül 2011
Gelen Aramalar: anadolu üniversitesi araştırma görevlisi maaşları,anadolu üniversitesi okutmanlık başvuru formu,fransızca okutman alımı,anadolu üniversitesi öğretim görevlisi olma şartları,anadolu üniversitesi okutman alımı,anadolu üniversitesi araştırma görevlisi alımı 2012,anadolu üniversitesi okutman alımı başvuru formu,anadolu üniversitesi okutman maaşları,anadolu üniversitesi okutman alımı 2012,anadolu üniversitesi asistan alımı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>