Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 191 Kişi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE

GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesİnİn (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 23 Haziran 2Ü07 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2.maddesinin b fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI SAYI ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER Maaş Ödemesi
Hemşire 149 Fakütte veya Yüksekokulların 4 yıllık Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans Programından mezunu olmak Özel bütçe
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar) 12 Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar – Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği önllisans programından mezun olmak Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 2 Üniversitelerin Radyoterapi önllisans programından mezun olmak Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme) 10 Üniversitelerin Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği önllisans programından mezun olmak Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri (Anestezi) 8 Üniversitelerin Anestezi önllisans programından mezun olmak Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri (ElektronÖrofizyoloji) 3 Üniversitelerin ElektronÖrofizyoloji önllisans programından mezun olmak Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri (Perfüzyon Teknikeri) 1 Üniversitelerin Perfüzyon Teknikleri önllisans programından mezun olmak Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri (Odyometri) 1 Üniversitelerin Odyometri önllisans programından mezun olmak Özel Bütçe
PSİKOLOG 1 Fakütte veya Yüksekokulların Psikoloji Lisans programından mezun olmak. Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. Özel Bütçe
PSİKOLOG 1 Fakülte veya Yüksekokulların Psikoloji Lisans programından mezun olmak. Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. W1SC 4 testini uygulayabilen, aile danışmanlığı konusunda deneyimli, çocuklarda psikopatoloji dersi almış olmak, Özel Bütçe
FİZYOTERAPİST 1 Fakülte veya Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programından mezun olmak Özel Bütçe
FİZYOTERAPİST 1 Fakütte veya Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programından mezun olmak . Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında eğitim almış ve/veya deneyimli olmak ve bunu belgelemek. Özel Bütçe
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (DİL

VE KONUŞMA TERAPİSTİ)

1 Fakültelerin Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programından mezun olmak Dil ve Konuşma Terapisi alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. Özel Bütçe

I- BAŞVURU ŞARTLARI A) GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 46,maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

2) 2016 yılı KPSS (B) grubu P3 (lisans mezunları için) ve P93 (önlisans mezunları için) puanı esas alınacaktır.

3) 5917 Sayılı Kan unun 47.maddesinin 5.fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifa nedeniyle sözleşmesi fesh edilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar,

4) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B! li olarak çalışıyor 1 olmamak.

5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtlan adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak

6) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumandan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

Adayların bu ilanın gazete de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeler ve ilan ekinde yayınlana n (www, uiudag. edu.tr) İş Başvuru Formunu doldurarak Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda istenen belgeler:

Diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi (Okul veya noterden tasdikli),

KPSS B Grubu P3 veya P93 puanı gösterir belge,

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.