Ağu 06

KPSS Puanıyla 10.000 Polis Alınacak

içişleriKPSS Puanıyla 10.000 Polis Alınacak

18. Dönem POMEM Sınavı Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla (9.000) erkek ve (1.000) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır. Bu girişin kalanını oku »

Ağu 05

Ceza ve Tevkifevleri 3 bin 721 Sözleşmeli Personel Alacak

ADALET-1

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İlanı

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli 3.258 infaz ve koruma memuru, 201 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 63 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 49 teknisyen, 121 destek personeli (şoför), 14 destek personeli (aşçı), 15 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 3.721 sözleşmeli pozisyon için personel alımı yapılacaktır. Bu girişin kalanını oku »

Nis 04

Ceza ve Tevkifevleri Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2954 Kişi)

cteCeza ve Tevkifevleri Sözleşmeli Personel AlımCeza ve Tevkifevleri Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2954 Kişi) İlanı (2954 Kişi)

Ceza ve Tevkif Evleri sözleşmeli 2454 infaz koruma memuru, 144 büro personeli, 95 sağlık memuru, 56 teknisyen, 155 şoför, 26 aşçı, 24 kaloriferci alacak.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İlanı Bu girişin kalanını oku »

Mar 31

KPSS Lisans Başvurusu Son Gün!

osym-logo

2016 KPSS Lisans başvurları bugün saat 23:59’da sona eriyor.

Ara 09

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Alım İlanı (635 Kişi)

Gümrük_ve_Ticaret_BakanlığıGümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Alım İlanı (635 Kişi)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliği ile Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır. Bu girişin kalanını oku »

Ara 09

Maliye Bakanlığı, 120 Hazine Avukatı Alım İlanı

maliyeMaliye Bakanlığı, 120 Hazine Avukatı Alım İlanı

Maliye Bakanlığından:HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 120 (yüz yirmi) Hazine Avukatı alınacaktır. Bu girişin kalanını oku »

Ara 09

Diyanet İşleri Naklen Personel Alım İlanı (750 Kişi)

logodiyanetDiyanet İşleri Naklen Personel Alım İlanı-Naklen (750 Kişi)

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan uzman vaiz, Kur’an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve baş müezzin kadrolarına, duyuruda belirtilen şartları taşıyan Başkanlığımız personeli arasından, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça Bu girişin kalanını oku »

Ara 09

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı (9 Kişi)

osym-logoÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı (9 Kişi)

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in sekizinci maddesi uyarınca, 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında ( KPSS ) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Bu girişin kalanını oku »

Ara 09

TRT, 10 Mali Denetçi Yardımcısı Alım İlanı

trt,

MALİ DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANINDA DÜZELTME

4/12/2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Mali Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanının II. kısmındaki tabloda kadro unvanı olarak yer alan “Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı” ibaresi “Mali Denetçi Yardımcısı” ve “Giriş Sınavı Sonucunun Duyurulması” kısmının sıra numarası “XIV” olarak düzeltilmiştir. Bu girişin kalanını oku »

Ara 09

TRT, 20 Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı Alımı

trt,

YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANINDA

DÜZELTME

4/12/2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı İlanının “Giriş Sınavı Sonucunun Duyurulması” kısmının sıra numarası “XIV” olarak düzeltilmiştir. Bu girişin kalanını oku »

Eski yazılar «